บีเง็น ผงย้อมผม สีประกายม่วงเข้ม (จี)

Price:

65 Baht
Bigen

Details:

บีเง็น ผงย้อมผม สีประกายม่วงเข้ม (จี)

1.ปิดผมขาวได้แนบสนิท

2.ไม่มีแอมโมเนีย

3.ไม่ระคายเคืองหนังศีรษะ

4.มีกลิ่นหอม

Related Products

บีเง็น สปีดี้ แฮร์ คัลเลอร์ คอนดิชันเนอร์ 855

295 Baht

บีเง็น ครีมคัลเลอร์ 5-0

259 Baht

บีเง็น ผงย้อมผม สีน้ำตาลอ่อน (อี)

65 Baht

บีเง็น เมนส์ ครีมคัลเลอร์ 101

259 Baht