บีเง็น ผงย้อมผม สีประกายม่วงเข้ม (จี)

Price:

65 Baht
Bigen

Details:

บีเง็น ผงย้อมผม สีประกายม่วงเข้ม (จี)

1.ปิดผมขาวได้แนบสนิท

2.ไม่มีแอมโมเนีย

3.ไม่ระคายเคืองหนังศีรษะ

4.มีกลิ่นหอม

Related Products

บีเง็น ครีมคัลเลอร์ 3-0

259 Baht

บีเง็น ครีมคัลเลอร์ 6-45

259 Baht

บีเง็น ครีมคัลเลอร์ 6-35

259 Baht

บีเง็น สปีดี้ แฮร์ คัลเลอร์ คอนดิชั่นเนอร์ 882

295 Baht