บีเง็น ผงย้อมผม สีน้ำตาลทองแดง (เอฟ)

Price:

65 Baht
Bigen

Details:


บีเง็น ผงย้อมผม สีน้ำตาลทองแดง (เอฟ)

1.ปิดผมขาวได้แนบสนิท

2.ไม่มีแอมโมเนีย

3.ไม่ระคายเคืองหนังศีรษะ

4.มีกลิ่นหอม

Related Products

บีเง็น สปีดี้ แฮร์ คัลเลอร์ คอนดิชันเนอร์ 881

295 Baht

บีเง็น สปีดี้ คัลเลอร์ 2

240 Baht

บีเง็น สปีดี้ คัลเลอร์ 4

240 Baht

บีเง็น ครีมคัลเลอร์ 3-0

259 Baht