บีเง็น ผงย้อมผม สีประกายแดงเข้ม (อาร์)

Price:

65 Baht
Bigen

Details:

บีเง็น ผงย้อมผม สีประกายแดงเข้ม (อาร์)

1.ปิดผมขาวได้แนบสนิท

2.ไม่มีแอมโมเนีย

3.ไม่ระคายเคืองหนังศีรษะ

4.มีกลิ่นหอม

Related Products

บีเง็น ครีมคัลเลอร์ 6-45

259 Baht

บีเง็น สปีดี้ แฮร์ คัลเลอร์ คอนดิชันเนอร์ 883

295 Baht

บีเง็น ครีมคัลเลอร์ 4-35

259 Baht

บีเง็น ผงย้อมผม สีดำธรรมชาติ (บี)

65 Baht