บีเง็น ผงย้อมผม สีประกายแดงเข้ม (อาร์)

Price:

65 Baht
Bigen

Details:

บีเง็น ผงย้อมผม สีประกายแดงเข้ม (อาร์)

1.ปิดผมขาวได้แนบสนิท

2.ไม่มีแอมโมเนีย

3.ไม่ระคายเคืองหนังศีรษะ

4.มีกลิ่นหอม

Related Products

บีเง็น ครีมคัลเลอร์ 6-35

259 Baht

บีเง็น ครีมคัลเลอร์ 1-0

259 Baht

บีเง็น สปีดี้ คัลเลอร์ 4

240 Baht

บีเง็น ครีมคัลเลอร์ 5-0

259 Baht