บีเง็น ผงย้อมผม สีประกายแดงเข้ม (อาร์)

Price:

65 Baht
Bigen

Details:

บีเง็น ผงย้อมผม สีประกายแดงเข้ม (อาร์)

1.ปิดผมขาวได้แนบสนิท

2.ไม่มีแอมโมเนีย

3.ไม่ระคายเคืองหนังศีรษะ

4.มีกลิ่นหอม

Related Products

บีเง็น เมนส์ ครีมคัลเลอร์ 102

259 Baht

บีเง็น ครีมคัลเลอร์ 3-0

259 Baht

บีเง็น สปีดี้ คัลเลอร์ 6

240 Baht

บีเง็น เมนส์ ครีมคัลเลอร์ 103

259 Baht